Избор на Въртящи блесни

11 февруари 2022
Избор на Въртящи блесни

На първо място трябва да се отбележи, че примамката не лови сама риба, а именно опитните и умели ръце и придават тези свойства. Всичко зависи от това как рибарят използва целият си опит и знания, примамката само допринася за изпълнението.

Но все пак и примамката играе важна роля. За което е важно колко е качествена изработката, от какви материали е направена.

Като за начало изниква въпросът- "Кое е най-важно в една въртяща се блесна?"

Правилният отговор е добра въртележка. Това е комплексното съчетание на всички елементи и възли, които са подбрани така, че да гарантират безупречната работа на блесната като цяло. Правилно подбраното утежнение е основният елемент на цялата конструкция.

Напречните канали по „тялото“ изпълняват функцията за ориентация на блесната във водата. С други думи тези канали не позволяват на „тялото“ да заема неустойчиво положение. Затова листото и блесната като цяло работят по-предсказуемо.

Следващият елемент на блесната е не голямо топче, отделящо „тялото“ на утежнението от системата на конуса и топчето с увеличен диаметър. Заради това, че конусът и топчето, които изпълняват ролята на своеобразен лагер, са отделени от „тялото“ на утежнението, нищо не им пречи да осигурят свободното въртене на листото на блесната. Чрез скобата на листото то се закрепя към оста на блесната.

Тук първо трябва да се обърне внимание на формата на листото.

Водоемът е определение, относно изборът на форма на листото.

За водни басейни без течение е препоръчително да се избере избере листо със по-закръглена форма, а за водоеми с течение по-подходящи са блесните с по-издължено листо.

Всичко идва от фактът, че листата с различна форма имат различен ъгъл на въртене спрямо оста на въртележката.

Листото. То е една от най-съществените и важни части на блесната. От неговата конфигурация, маса, дълбочина на щампата и други зависи до голяма степен звукът и вибрацията, издавани от блесната при проводка.

Важен фактор е и цветът на листото. Окраската на вътрешната страна на листото да е изпълнена огледално спрямо външната. По принцип рибата атакува блесната по-често отстрани и отзад. Кълването отпред се случва крайно рядко. Затова когато рисунъкът на листото е нанесен само от външната страна, той ще бъде видим за рибата само в случаите, в които тя се намира пред или леко в страни от блесната.

Въртележката излъчва вибрации, които действат на рибата. Заинтересована от блесната, тя реагира и се приближава. Чак тогава се включва зрението. Ето защо, често именно при непосредствен зрителен контакт, когато до атаката остават сантиметри, рибата се отказва от нашата примамка. Задачата на блесната е да задържи примамката в зрителното поле на рибата колкото се може повече. И най-важното – да не я изплаши. При този метод на огледално повторение на окраската от различните страни на листото се създава ефект, подобен на обемен.

Именно от ъгъла на въртене на листото зависи как ще работи вашата блесна в стояща вода или в течение. Освен това, колкото е по-голям ъгъла на работа на листото, толкова е по-голяма подемната сила. Това означава, че такава примамка при риболов на течение (при водене срещу него) ще дойде много близко до повърхността, намирайки се далеко от предполагаемите места за засада на хищника.

Но нещата се променят, при използване на по-тясно листо. Неговия работен ъгъл е по-малък, което прави съпротивлението също по-малко. Блесната върви по-дълбоко, защото подемната сила също е намаляла. Така се появява възможността за управление на примамката. Променяйки скоростта на водене и положението на спининговата въдица блесната може да се води под повърхността или по дъното. Подемната сила зависи от скоростта на въртене на листото, т.е. колкото е по-малка скоростта на въртене на листото, толкова по-малка е и подемната сила. Това означава, че колкото по-бавно въртим дръжката на макарата, толкова по-дълбоко слиза нашата примамка.

 

 

Относно топчето, което се намира над скобата. То не само изпълнява функцията на завършек на блесната, а и не позволява на скобата с листото да се спира в усуканата част, където се закрепват влакното или вирбела.

И накрая – оста на блесната. Тя е направена от устойчива тел от неръждаема стомана, която добре се противопоставя на деформации. Оста не само е здрава, но и не се поддава на окисление.

Важно е да се запомни,че колкото е по-голям номера на блесната, толкова тя е по-тежка. Прекалено тежката блесна ще опре по дъното и ще се върти лошо. В такъв случай трябва да се смени с по-малък размер. Понякога е достатъчно да се смени размера с един, понякога дори и с два номера.